Det er en fordel med tildekking av fasadestillase, slik at vi kan male i all salgs vær.
Andre fordeler er at vi får jevn overflate temperatur og relativ fuktighet som minsker risikoen for missdannelser i overflatens fargepigmenter. Spesiellt er dette viktig når man benytter sterke farger, og som hinder for duggskjold på høsten.