Miljøfyrtårnbedrift

Malermester Leif Thorvaldsen a.s. er i 2012 blitt Miljøfyrtårnbedrift. Og her mottar daglig leder Leif Thorvaldsen det synlige beviset fra ordføreren i Vestby kommune.

Miljøvennlige produkter

Malermester Leif Thorvaldsen a.s., arbeider aktivt med å benytte miljøvennlige produkter. Det gjør seg gjeldene ved at bedriften bestreber seg med å benytte helsemessige og miljøvennlige produkter for eksempel vanntynnbare malinger fremfor oljebaserte malinger til tre og stål. Vår hovedleverandør er Jotun, de leverer maling som er godkjente miljøprodukter i EU og godkjent av asmatikerforbundet.

Maskiner og verneutstyr

Vi bestreber oss med å benytte maskiner og personlig verneutstyr til det ansatte. For eksempel benyttes slipemaskiner med avsug til støvsuger. Det benyttes støvmasker, kneputer og vernesko der dette er påkrevet. Hansker og hørselvern skal også benyttes i forbindelse med arbeider hvor dette er påkrevet. Ved maling med epoksymaling, skal syrefaste hansker og vernebriller alltid benyttes.

Emballasje og avfallsbehandling

Tom emballasjer blir levert til gjenvinning hos Malorama, eller gjennom MAL Oslo.

Verneleder

Vår verneleder er Rune Bernhus. Vi har også alltid egne verneansvarlige på hvert prosjekt. I samarbeide med oss blir det foretatt en vernerunde av prosjektene ved behov. Eventuelle tiltak blir diskutert med ledelsen i bedriften.

Integrering

Malermester Leif Thorvaldsen a.s. arbeider også aktivt for at våre nye landsmenn skal bli integrert i vårt samfunn.