Prosjekt beskrivelse

Entrepenør: Asker Entreprenør AS
Oppstart: Febr.-13
Ferdig: Juli-13