Prosjekt beskrivelse

Mortensrud senterområde, som ligger i Bydel Søndre Nordstrand, har mye å by på av næringslokaler og boliger.

Malermester Leif Thorvaldsen a.s., er tildelt malerentreprisen. Våre arbeider ble påbegynt i mars 2012 og skal overleveres våren 2013. Hovedentreprisen er med Entrepenør Byggutvikling Øst AS fra Lillehammer.