Prosjekt beskrivelse

Hovedentreprise

Kontraktssum på ca.37 mill. eks.mva.
I perioden 09.01.2012 – 30.05.2013
Byggherre: TKE, Tønsberg kommunale Eiendom KF

Malermester Leif Thorvaldsen a.s., er tildelt malerentreprisen. Ringshaug skole ligger i Vestfold. Det gjennomføres i regi av entreprenør LKC as. Våre arbeider ble påbegynt i august og skal overleveres våren 2013.