Garantiordningen

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund
GARANTERER for sine medlemmer.

Tar du sjansen på å bruke noen andre?

For å bli medlem av Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund kreves mesterbrev. For å oppnå mesterbrev kreves både tilleggsutdanning utover svennebrev i tillegg til omfattende praksis i faget. En malermester eller en byggtapetsermester er således blant de best kvalifiserte innenfor sitt fagområde. Du bør også være klar over følgende: Det er forskjell på mestre som er medlemmer av Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund og de som ikke er det.

Hva hvis…

Det kan skje at håndverkeren går konkurs og du blir sittende igjen med halvgjort arbeid. Har du tenkt på konsekvensene av det? Det kan også være at håndverkeren gjør dårlig arbeid og nekter å utbedre feilene. Hva gjør du da?

Garantiordningen

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund garanterer for sine medlemmer. Det betyr at hvis medlemmet går konkurs eller nekter å utbedre mangler, sørger Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund for at du blir skadefri. Forbundet betaler et annet av sine medlemmer til å gjøre jobben ferdig uten ekstrakostnader for deg som kunde! Tenk på det! Tenk på hvilken trygghet denne ordningen gir deg som kunde. Garantien dekker krav av en verdi opp til 100.000, målt i 1987-kroner. Du kommer langt for dette beløpet. Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund har avsatt et fond for å kunne møte sine forpliktelser etter garantiordningen. Dette gir deg en ekstra trygghet.

Hvilke kunder gjelder garantien for?

Garantien gjelder for de kunder og de arbeider som er omfattet av Lov om håndverkertjenester. Hvilke kunder er det? Jo, alle forbrukere. Nærmere bestemt: for alt arbeid på bygninger som er til personlig bruk for oppdragsgiveren og hans eller hennes nærmeste. Altså: Oppussing av hus og hjem, hytter, garasjer m.v.! Garantien gjelder ikke for arbeid i forbindelse med nybygging, som faller utenfor håndverkertjenesteloven.

Hvilke krav dekkes av garantien?

Garantien dekker krav på å få utbedret mangler ved arbeidene, få uferdige arbeider i avtalt stand og krav som følge av forsinkelse med arbeidene. Som kunde må du passe på å reklamere overfor håndverkeren. Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbunds garantiordning gjelder ikke for krav som ikke er gått tapt som følge av manglende reklamasjon.

Mangler utbedres

Hvis garantien påberopes, har Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund rett til å foreta utbedring av eventuelle mangler ved å gi oppdraget til et annet medlem. Kan utbedring ikke iverksettes uten ugrunnet opphold, har kunden kravpå å få utbetalt det beløp en utbedring koster.

Hvordan går du fram?

Har du krav mot et medlem av Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund som følge av mangel eller forsinkelse, bør du først prøve å bli enig med vedkommende. Blir dere imidlertid ikke forlikte, kan du klage til din lokale skjønnskomite. Skjønnskomiteen vil så komme med en avgjørelse i saken. Det finnes 19 skjønnskomiteer rundt om kring i landet. Du får opplyst telefonnummer og adresse til din lokale skjønnskomite ved å kontakte Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund. Er du eller mesteren uenig i skjønnskomiteens avgjørelse, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemndafor maler- og byggtapetserarbeid. Reklamasjonsnemnda har medlemmer fra både Forbrukerrådet og bransjen og en nøytral advokat som leder. En avgjørelse fra skjønnskomiteen som ikke blir påklaget er bindende for Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund. Det samme gjelder alle avgjørelser fra Reklamasjonsnemnda for maler- og byggtapetserarbeid. Det betyr at om du får medhold, har forbundet plikt til å oppfylle garantien.

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo
telefon 23 08 75 90, telefaks 23 08 75 89