Malermester Leif Thorvaldsen a.s. satser nå på å tilby sine tjenester på privatmarkedet.
Avdelingen ledes foreløpig av malermester Leif Thorvaldsen.

Vår målsetting er å bli en viktig og foretrukken samarbeidspartner i privatmarkedet.

Malermester Leif Thorvaldsen a.s. kan tilby private en rekke tjenester, som gjør det mulig å gjøre de rette valgene når man skal kjøpe håndverkstjenester, slik at produkt og kostnader blir optimalt og du velger rett håndverker.

Malermesteren kan tilby følgende tjenester:

  1. Vurdere tilbud med anbefaling
  2. Kvalitetssikre beskrivelse
  3. Kvalifikasjoner, godkjenninger og referanser
  4. Prosjektledelse
  5. Andre produkter og tjenester

1. Vurdere tilbud med anbefaling

Det er mange tilbydere på markedet og det gjelder å ha tunga rett i munnen for å velge en håndverker som er faglært og dyktig. Er alle kostnader inkludert for at arbeidene skal stå helt ferdig og klar til bruk for deg som kjøper? Vet du hva de faste og sannsynlige tilleggskostnadene er for noe? Når kan du regne med at arbeidene er ferdig utført og når skal leverandøren ha betaling? Hvilke garantivilkår gjelder?

Malermester Leif Thorvaldsen as kan hjelpe deg med vurderingen, slik at dette blir ivaretatt og du velger rett tilbud.

2. Kvalitetssikre arbeidsbeskrivelsen

 

Norsk Standard 3420

Norsk Standard 3420 er en av våre viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsnæringen. Standarden brukes til beskrive hvordan arbeidet skal utføres, hva som inkluderes og hvordan prosjektet skal utføres og ferdigstilles, samt krav til materialer. Dersom Norsk Standard 3420 er benyttet, vil det normalt ikke være tvil om hva som er inkludert i kontraktssummen. Men det er ofte manglende kompetanse og tolkning av Standarden hos forbruker og håndverker, som forårsaker diskusjoner og misforståelser. Dette kan igjen føre til merkostnader.

Leif Thorvaldsen har lang erfaring i bruk av Norsk Standard 3420. Vi kan derfor bidra til å redusere disse problemene.

3. Kvalifikasjoner, godkjenninger og referanser

Hvert femte håndverkerfirma skryter på seg uriktig kompetanse og godkjenning i markedsføringen. Yrkesmessige kvalifikasjoner er lite verdt dersom den ikke er etterrettelig. Dette kan gjelde både tekniske og faglige forhold, såvel som finansielle og økonomiske forhold. Jo mer krevende jobben er, jo strengere krav bør du sette til leverandørenes kvalifikasjoner. Har de erfaring fra lignende jobber? Referanser kan avgjøre hvem du lar få jobben eller ikke.

Trenger du hjelp til å sjekke kvalifikasjoner og få frem referansene kan Malermester Leif Thorvaldsen a.s. sjekke dette for deg.

4. Prosjektledelse

Vi tilbyr å lede prosjekter over kortere og lengre tid. Flere og flere private benytter ekstern prosjektleder i planleggingen og gjennomføringen av prosjekter. Årsaken kan være mangel på kompetanse eller mangel på kapasitet. Behov for et eksternt og nøytralt perspektiv på de utfordringene det aktuelle prosjektet gjelder kan også være en viktig grunn for å leie inn prosjektleder.

Fargemesteren kan tilby oppfølging av prosjektet.

5. Andre tjenester Malermester Leif Thorvaldsen a.s. kan hjelpe deg med:

Skrive kontrakt, Garanti og rettigheter, Trender, Fargesetting, Material- og verktøyvalg.