Vi malere får til stadig underlag som ikke tilfredsstiller K3 standard. Som maler skal det leveres samme kvalitet som K3 underlag og i eksemplet her ser vi et underkjent underlag som trenger utbedringer før normal oppstart med sparklearbeider.

Tiltak: Maler må forfylle med kjemisk sparkel som er et synkefri produkt. Hvis himlingen her hadde blitt sparkelremset ville tyngdekraften laget en “pølse” i skjøten. Derfor forfylles det i stedet. Vi ser også her feilmontering av gipsplate over døråpning. Kravet er skjøt min. 20 cm over døren. Årsaken til dette er risikoen for skader som riss og sprekkdannelse som lett oppstår under tid når dører stadig slåes igjen. En slik feilmontering vil til syvende og sist bli sett på som en feil fra malerens side, når dette faktisk er feilmontering fra snekker. Som maler må dette varsles med en avviksmelding til byggherren slik at han kan rette dette før vi starter maleriarbeider.

Underkjent gipsunderlag